Insights

Val 2014

Val till Europaparlamentet - 25 maj
Riksdags/kommun/landstingsval - 14 september

Är du tillfälligt utomlands kan du rösta så här:

Brevrösta - beställ material:
http://www.val.se/val_ep_2014/rosta_har/utlandet/index.html

För mer information, se

Val till Europaparlamentet:
http://www.val.se/val_ep_2014/rosta_har/index.html

Val till riksdag, kommun och landsting:
http://www.val.se/val_rkl_2014/

Utlandssvensk!

För information om rösträtt för utlandssvenskar, hur du anmäler dig till röstlängden och ditt röstkort se

Valmyndighetens webbplats:
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/rostratt/utlandssvenskar/index.html

OBS! Är du inskriven i röstlängden gäller detta i 10 år. Har du fallit ur röstlängden kan du dock inte återanmäla dig genom att rösta i Sverige utan kan då bara rösta från utlandet. Endast en röst fran utlandet räknas som en anmälan till röstlängden.


Keywords: Publication, News, Swedish

< Back to Insights