About Us

Maidir Linn

Tugann Reddy Charlton comhairle do chliaint fhiontraíocha agus fónann siad dóibh, ar chúrsaí gairmiúla agus pearsanta araon, le hionracas, soiléire agus paisean.

Bunaíodh Reddy Charlton sa bhliain 1908, agus tógadh ár ngnó ó shin i leith ar an uaillmhian go sáróimis ionchair ár gcliant. Is eol dúinn nach féidir é sin a bhaint amach ach amháin trí dhóthain ama a thabhairt do thuiscint ár gcliant agus trína gcuid spriocanna a chomhpháirtiú.

Coinníonn Reddy Charlton orainn, in ainneoin ár n-oidhreachta fada, ag dul in oiriúint don saol, agus is cuideachta dhinimiciúil shofhreagrach í, le dlíodóirí óg onnghníomhacha le réimse tallann nach beag inár bhfoireann

Conas a fheidhmímid mar sin? Ní fheidhmímid ach amháin do chliaint dá mbraithimid tiomantas pearsanta. Féachaimid le réitigh phragmatacha a fháil, ag tabhairt leasanna gach páirtí san áireamh; meabhraímid lasmuigh den ghnáthnós chun teacht ar réiteach cothrom.

Dírímid ar chúig phríomhlimistéar cleachtais:-

  • Gnó
  • Maoin
  • Dlíthíocht
  • Maoin Intleachtúil/Teicneolaíocht na Faisnéise
  • Cliant Príobháideach

I dteannta lenár saothar in Éirinn is amhlaidh a leagaimid béim shonrach ar ár glceachtas idirnáisiúnta, agus tacaíocht don mhéid sin ónár líofacht i réimse teangacha Eorpacha agus ó na dlúthchaidrimh a bhunaíomar le cuideachtaí dlí thar sáile.

Tá an Ghaeilge ar a dtoil ag roinnt ball dár bhfoireann.
 
Déan teagmháil linne le fáil amach conas is féidir le Reddy Charlton saothrú leat.


Nuacht

Paul Keane ar Raidió na Life

Roghnaigh an nasc thíos le hagallamh a rinne Paul...read more..

Dlíthe Nua Féimheachta

Tá dlíthe curtha i bhfeidhm ó 3 Nollaig 2013 a...read more..

An mBaineann Cúaraimí Rúndachta an Proifisiúnach Leis an gCliant Amháin

Is bun-phrionsabail í an rúndacht i gcleachta an...read more..

Féimheacht, an tacht um an dlí sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2011 agus Todhchaí na Féimheachta in Éirinn

Tháining an tAcht um Dlí Sibhialta (Forálacha...read more..